واشر پلیت سیلیکونی

Silicon Plate Heat Exchanger

دسته بندی محصول:  سایر محصولات لاستیکی

قیمت:   122,000 تومان / عدد

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
واشر پلیت سیلیکونی: مبدل های حرارتی سیلیکونی صفحه ای اساساٌ مجموعه ای از صفحه های فلزی پرس شده نازک و مستطیلی می باشد که میان واشرهای جانبی قرار گرفته است و در یک قاب به یکدیگر متصل می شوند.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  20 عدد
35,000 - 70,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  100 عدد
25,000 - 50,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  100 عدد
30,000 - 300,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  100 عدد
30,000 - 60,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  6000 عدد
950 - 2,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  10 عدد
45,000 - 450,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  100 عدد
100,000 - 1,000,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  10 عدد
100,000 - 2,000,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
4,000,000 - 10,000,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  1 عدد
1,000,000 - 10,000,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  100 عدد
2,000 - 60,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  1000 عدد
1,000 - 5,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  5000 عدد
550 - 1,100 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  10 عدد
500,000 - 5,000,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  10 عدد
500,000 - 5,000,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  10 عدد
600 - 60,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  20 عدد
2,000,000 - 20,000,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  20 عدد
80,000 - 160,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  20 عدد
220,000 - 300,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  10 عدد
250,000 - 2,500,000 تومان
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
23,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  10 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  5 عدد
39,500 تومان
حداقل سفارش  5 عدد
125,000 تومان
حداقل سفارش  10 عدد
60,000 تومان
حداقل سفارش  10 عدد
55,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
105,000 تومان
حداقل سفارش  5 عدد
121,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
67,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
256,000 تومان
حداقل سفارش  5 عدد
155,000 تومان
حداقل سفارش  10 عدد
75,000 تومان
حداقل سفارش  5 عدد
83,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
162,000 تومان
حداقل سفارش  10 عدد
90,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
23,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
30,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...