محصولی خمیری، تک جزئی،  بر پایه سیلیکون حرارتی و واشرساز گس پرو با تحمل حرارتی بالا و مقاومت شیمیایی مناسب در مقابل اکثر مواد شیمیایی و پتروشیمی می تواند به راحتی جهت آب بندی دیفرانسیل، درب سوپاپ روغن، واتر پمپ و سایر مصارفی که در آنها مقاومت در برابر گرما احتیاج است، استفاده می شود.