هیگرومایسین بی hygromycin B

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

قیمت:   4 تومان / گرم

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
هیگرومایسین بی hygromycin B ، Hygromycin B-1g-Dangerous Goods fees Apply

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 گرم
140,600 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 گرم
105,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1000 گرم
توقف تولید و فروش
مهرتاش سپاهان
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  100 گرم
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 گرم
191,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
109,600 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
184,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
70,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 گرم
4,000,000 تومان
گروه نوآوران تکنولوژی زیستی
حداقل سفارش  1 گرم
123,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
124,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
154,600 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
159,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
158,000 تومان
آستن فن آور
حداقل سفارش  1 گرم
250,000 تومان
کیان پرتو تجهیز


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 گرم
4 تومان
حداقل سفارش  1 گرم
4 تومان
حداقل سفارش  1 گرم
4 تومان
حداقل سفارش  1 گرم
4 تومان
حداقل سفارش  1 گرم
4 تومان
حداقل سفارش  50 گرم
4 تومان
حداقل سفارش  1 گرم
4 تومان
حداقل سفارش  1 گرم
4 تومان
حداقل سفارش  250 گرم
44 تومان
حداقل سفارش  1 گرم
4 تومان
حداقل سفارش  100 گرم
4 تومان
حداقل سفارش  1 گرم
4 تومان
حداقل سفارش  1 گرم
4 تومان
حداقل سفارش  25 گرم
4 تومان
حداقل سفارش  1 گرم
4 تومان
حداقل سفارش  1 گرم
4 تومان
حداقل سفارش  1 گرم
4 تومان


در حال ارسال اطلاعات...