هیستاپک زیگما کد 10771

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

قیمت:   4 تومان / سی سی

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
هیستاپک زیگما کد 10771 ، Histopaque-1077 has been used for- • the isolation of peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) and bone marrow mononuclear cells (BMMCs)[1]


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
هاره تجهیز شمال
حداقل سفارش  500 سی سی
43,000 - 48,000 تومان
سورنا شیمی زاگرس
حداقل سفارش  1 سی سی
181,600 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 سی سی
توقف تولید و فروش
کیمیا پارس شایانکار
حداقل سفارش  1 سی سی
106,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 سی سی
166,600 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 سی سی
115,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 سی سی
149,600 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 سی سی
139,600 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 سی سی
86,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 سی سی
104,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 سی سی
146,600 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 سی سی
128,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 سی سی
205,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 سی سی
164,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 سی سی
161,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 سی سی
132,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  50 سی سی
250,000 - 450,000 تومان
کیان شیمی مهر
حداقل سفارش  1 سی سی
173,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 سی سی
101,400 تومان
کیان پرتو تجهیز


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 سی سی
4 تومان
حداقل سفارش  1 سی سی
4 تومان
حداقل سفارش  50 سی سی
4 تومان
حداقل سفارش  1 سی سی
4 تومان
حداقل سفارش  250 سی سی
44 تومان
حداقل سفارش  1 سی سی
4 تومان
حداقل سفارش  1 سی سی
4 تومان
حداقل سفارش  1 سی سی
4 تومان
حداقل سفارش  1 سی سی
4 تومان
حداقل سفارش  1 سی سی
4 تومان
حداقل سفارش  1 سی سی
4 تومان
حداقل سفارش  1 سی سی
4 تومان
حداقل سفارش  1 سی سی
4 تومان
حداقل سفارش  1 سی سی
4 تومان
حداقل سفارش  1 سی سی
4 تومان
حداقل سفارش  1 سی سی
4 تومان
حداقل سفارش  1 سی سی
4 تومان
حداقل سفارش  100 سی سی
4 تومان


در حال ارسال اطلاعات...