هیدروکینون مرک آلمان 822333

دسته بندی محصول:  پلیمر

توقف تولید و فروش

Hydroquinone هیدروکینون مرک آلمان 822333 Dihydroxybenzene C6H6O2

محصولات مشابه

حداقل سفارش  20
48,000 - 54,000 تومان
فن آوران شیمی سپاهان
حداقل سفارش  20
25,000 - 35,000 تومان
پاک شیمی صفه سپاهان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
صنایع لاستیک سازی اطلس
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
کیمیاران
حداقل سفارش  1
60,000 - 65,000 تومان
الساپا
حداقل سفارش  1000
توقف تولید و فروش
کیمیاگران سیالات حفاری
حداقل سفارش  25
85,000 - 90,000 تومان
سینا شیمی هکمتانه
حداقل سفارش  20
15,000 - 20,000 تومان
پاک شیمی صفه سپاهان
حداقل سفارش  20
25,000 - 30,000 تومان
پاک شیمی صفه سپاهان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
پالندآب شیمی
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
پترو ایلیا انرژی
حداقل سفارش  25
110,000 - 130,000 تومان
شیمیایی بوعلی سینا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
صنایع لاستیک سازی اطلس
حداقل سفارش  25
70,000 - 80,000 تومان
سینا شیمی هکمتانه
حداقل سفارش  25
75,000 تومان
الساپا
حداقل سفارش  1
135,500 تومان
کیمیاگران بهزیست
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
نیرومند پلیمر پارس
حداقل سفارش  1
200,000 - 500,000 تومان
نیرومند پلیمر پارس
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
گونش شیمی صنعت


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  20
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  250
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  100
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...