هیدروفلوریدریک اسید کد100337

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

توقف تولید و فروش

هیدروفلوریدریک اسید کد100337 فروش اسید فلوریدریک و کلیه مواد شیمیایی آزمایشگاهی ، مواد شیمیایی صنعتی ، حلال های شیمیایی ، حلال های دوتره ، انواع بافرهاو تیترازول ها و ظروف آزمایشگاهی میناتجهیزآریا


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 ليتر
161,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
هاره تجهیز شمال
حداقل سفارش  1 ليتر
114,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 ليتر
105,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 ليتر
179,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 ليتر
123,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 ليتر
189,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 ليتر
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 ليتر
103,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 ليتر
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 ليتر
168,400 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 ليتر
145,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
هاره تجهیز شمال
حداقل سفارش  1000 ليتر
توقف تولید و فروش
مهرتاش سپاهان
حداقل سفارش  1 ليتر
108,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 ليتر
120,600 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 ليتر
162,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 ليتر
105,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 ليتر
159,400 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 ليتر
102,400 تومان
کیان پرتو تجهیز


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  250 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 ليتر
190 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...