هگزامتیلن دی سیلازان

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

توقف تولید و فروش

فروشهگزا متیلن دی سیلازانو کلیه مواد شیمیایی آزمابشگاهی ، حلال های شیمیایی ، حلالهای دوتره ، تیترازول ها ، مواد شیمیایی صنعتی و ظروف تفلونی میناتجهیز آریا از معتبرترین برندهای دنیا

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
109,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
149,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
214,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
123,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
161,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
116,600 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
125,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
204,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
1,050,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
44 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  500
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1
107,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1
180,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
65,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
111,400 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
128,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
156,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
21,000,000 تومان
گروه نوآوران تکنولوژی زیستی
حداقل سفارش  1
138,200 تومان
کیان پرتو تجهیز


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  250
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...