هگزامتیلن دی سیلازان

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

توقف تولید و فروش

فروشهگزا متیلن دی سیلازانو کلیه مواد شیمیایی آزمابشگاهی ، حلال های شیمیایی ، حلالهای دوتره ، تیترازول ها ، مواد شیمیایی صنعتی و ظروف تفلونی میناتجهیز آریا از معتبرترین برندهای دنیا

محصولات مشابه

حداقل سفارش  100
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1
152,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  500
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  50
350,000 - 600,000 تومان
کیان شیمی مهر
حداقل سفارش  1
181,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
281,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  500
توقف تولید و فروش
هاره تجهیز شمال
حداقل سفارش  1
4,200 - 4,500 تومان
شیمیایی بوعلی سینا
حداقل سفارش  1
178,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
هاره تجهیز شمال
حداقل سفارش  1
211,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
250,000 تومان
آستن فن آور
حداقل سفارش  1
160,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
146,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1
123,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
172,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1
194,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
171,000 تومان
کیان پرتو تجهیز


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  500
980,000 تومان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  100
1,400,000 - 1,700,000 تومان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
350 تومان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  250
500,000 - 680,000 تومان
حداقل سفارش  1
800,000 - 1,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...