هگزادکان نرمال آزمایشگاهی

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

توقف تولید و فروش

هگزادکان یک ترکیب شیمیایی است. شکل ظاهری این ترکیب، مایع شفاف بی‌رنگ است.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
104,600 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
کیمیا پارس شایانکار
حداقل سفارش  1
191,400 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
121,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
125,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
185,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
120,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
2,400,000 تومان
گروه نوآوران تکنولوژی زیستی
حداقل سفارش  1
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1
131,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
125,400 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
140,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1
180,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
145,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
169,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
21,000,000 تومان
گروه نوآوران تکنولوژی زیستی
حداقل سفارش  1
187,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
218,000 تومان
آستن فن آور
حداقل سفارش  1
178,200 تومان
کیان پرتو تجهیز


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
250 تومان
حداقل سفارش  1
240,000 تومان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
750,000 تومان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...