هولوگرام تری دی پخش تصویر در فضا

دسته بندی محصول:  نورپردازی، تصویربرداری و صدابرداری حرفه ای

توقف تولید و فروش

هولوگرام تری دی پخش تصویر در فضا ، هولوگرافیک تکنولوژی بخش تصویر مجازی ( انیمیشن و واقعی ) فراتر از بعد زمان و مکان است . ارائه شده توسط شرکت کوشش کار نوین


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
صمیم تکنولوژی
حداقل سفارش  1 دستگاه
4,750,000 تومان
مرکز صوتی شهید حوزان
حداقل سفارش  100 دستگاه
توقف تولید و فروش
نورپردازی رادان
حداقل سفارش  1 دستگاه
13,500,000 تومان
مرکز صوتی شهید حوزان
حداقل سفارش  1 دستگاه
8,650,000 تومان
مرکز صوتی شهید حوزان
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
صمیم تکنولوژی
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
صمیم تکنولوژی
حداقل سفارش  1 دستگاه
5,470,000 تومان
مرکز صوتی شهید حوزان
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
صمیم تکنولوژی
حداقل سفارش  1 دستگاه
7,900,000 تومان
مرکز صوتی شهید حوزان
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
تدبیرگران صدای پارسیان
حداقل سفارش  1 دستگاه
5,200,000 تومان
مرکز صوتی شهید حوزان
حداقل سفارش  1 دستگاه
9,780,000 تومان
مرکز صوتی شهید حوزان
حداقل سفارش  1 دستگاه
10,500,000 تومان
مرکز صوتی شهید حوزان
حداقل سفارش  1 دستگاه
7,900,000 تومان
مرکز صوتی شهید حوزان
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
صمیم تکنولوژی
حداقل سفارش  3 دستگاه
توقف تولید و فروش
نورپردازی رادان
حداقل سفارش  1 دستگاه
6,000,000 تومان
مرکز صوتی شهید حوزان
حداقل سفارش  1 دستگاه
7,900,000 تومان
مرکز صوتی شهید حوزان
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
صمیم تکنولوژی


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  12 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...