هود میکروبی لامینار کلاس 2

دسته بندی محصول:  دستگاه تهویه مطبوع صنعتی

توقف تولید و فروش

فروش و توزیع کلیه هودهای لامینار کلاس 1 و 2 ایرانی و خارجی با ابعاد مختلف

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
3,454,500 تومان
تهویه اورست
حداقل سفارش  1
4,914,000 تومان
تهویه اورست
حداقل سفارش  1
5,859,000 تومان
تهویه اورست
حداقل سفارش  1
52,000,000 تومان
مرکز خرید پرده هوای ایران (میتسویی)
حداقل سفارش  1
3,633,000 تومان
تهویه اورست
حداقل سفارش  1
5,124,000 تومان
تهویه اورست
حداقل سفارش  1
4,462,500 تومان
تهویه اورست
حداقل سفارش  1
4,047,750 تومان
تهویه اورست
حداقل سفارش  1
8,473,500 تومان
تهویه اورست
حداقل سفارش  1
6,069,000 تومان
تهویه اورست
حداقل سفارش  1
6,562,500 تومان
تهویه اورست
حداقل سفارش  1
6,289,500 تومان
تهویه اورست
حداقل سفارش  1
5,229,000 تومان
تهویه اورست
حداقل سفارش  1
3,864,000 تومان
تهویه اورست
حداقل سفارش  1
5,533,500 تومان
تهویه اورست
حداقل سفارش  1
5,418,000 تومان
تهویه اورست
حداقل سفارش  1
6,604,500 تومان
تهویه اورست
حداقل سفارش  1
8,809,500 تومان
تهویه اورست
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
نیما تهویه آرا
حداقل سفارش  1
4,704,000 تومان
تهویه اورست


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  500
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  25
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...