هود شیمی درمانی یا پاتولوژی

Chemotherapy Hood

دسته بندی محصول:  سایر لوازم آزمایشگاهی

قیمت:   18,000,000 - 25,000,000 تومان /

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
هود شیمی درمانی یا پاتولوژی در ابعاد و رویه های متفاوت قابل استفاده در بخش شیمی درمانی بیمارستان ها


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
180,000 - 1,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
1,150,000 - 10,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
49,000 - 10,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
1,000 - 2,000 تومان
پارس طب نوین بین الملل
حداقل سفارش  1
1,000 - 2,000 تومان
پارس طب نوین بین الملل
حداقل سفارش  1
829,620 - 10,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
1,000 - 2,000 تومان
پارس طب نوین بین الملل
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
طراحی و تجهیز رادیان نوآور
حداقل سفارش  1
1,000 - 1,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
10,000,000 تومان
پارس طب نوین بین الملل
حداقل سفارش  1
1,000 - 1,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
1,000 - 2,000 تومان
پارس طب نوین بین الملل
حداقل سفارش  1
1,000 - 2,000 تومان
پارس طب نوین بین الملل
حداقل سفارش  1
160,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
623,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
232,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
1,000 - 2,000 تومان
پارس طب نوین بین الملل
حداقل سفارش  1
882,000 - 2,000,000 تومان
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1
1,000 - 2,000 تومان
پارس طب نوین بین الملل
حداقل سفارش  1
1,000 - 2,000 تومان
پارس طب نوین بین الملل


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
5,000,000 - 50,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
3,000,000 - 6,500,000 تومان
حداقل سفارش  1
8,000,000 - 18,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
8,800,000 - 19,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
2,500,000 - 5,500,000 تومان
حداقل سفارش  1
8,500,000 - 10,500,000 تومان
حداقل سفارش  1
3,000,000 - 6,500,000 تومان
حداقل سفارش  1
6,000,000 - 14,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
6,500,000 - 11,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
6,500,000 - 8,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
7,000,000 - 10,500,000 تومان
حداقل سفارش  1
6,500,000 - 9,800,000 تومان
حداقل سفارش  1
3,500,000 - 5,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
5,000,000 - 10,500,000 تومان
حداقل سفارش  1
20,000,000 - 38,500,000 تومان
حداقل سفارش  1
4,500,000 - 7,500,000 تومان
حداقل سفارش  1
5,700,000 - 9,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
3,500,000 - 7,500,000 تومان
حداقل سفارش  1
20,000,000 - 55,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
6,500,000 - 16,000,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...