هواکش دمنده فلزی

دسته بندی محصول:  قطعات و تجهیزات سرمایشی، گرمایشی و تهویه مطبوع

توقف تولید و فروش

از دسته هواکش های آکسیال خانگی و طراحی شده برای جابجایی هوای تازه در 6 سایز و 9 مدل متفاوت

محصولات مشابه

حداقل سفارش  10
13,650 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  6
22,500 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  6
153,000 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  6
85,000 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  6
108,000 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  6
95,500 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
2,530,000 تومان
تهویه آذر کاو اورست
حداقل سفارش  1
1,440,000 تومان
کارنو صنعت
حداقل سفارش  1
1,690,000 تومان
کارنو صنعت
حداقل سفارش  6
37,000 - 46,000 تومان
بازرگانی نیک آراد
حداقل سفارش  6
48,000 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  6
0 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
110,000 تومان
کارنو صنعت
حداقل سفارش  6
30,500 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  6
90,000 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
پویش تهویه
حداقل سفارش  1
1,645,000 - 3,641,000 تومان
تهویه آذر کاو اورست


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  10
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  4
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  4
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...