هواساز هایژنیک air handling unit - hygienic

دسته بندی محصول:  سایر تجهیزات سرمایشی و گرمایشی

توقف تولید و فروش

کنترل دما،رطوبت،هوای مطبوع،بیمارستان،کارخانه،صنایع شیمیایی،دارویی،خودرو،نساجی،غذایی،هتل،مراکز خرید

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
200,000,000 - 2,000,000,000 تومان
آراد انرژی پویا
حداقل سفارش  1
0 تومان
کارنو صنعت
حداقل سفارش  1
0 تومان
کارنو صنعت
حداقل سفارش  1
100,000,000 - 700,000,000 تومان
آراد انرژی پویا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
کارنو صنعت
حداقل سفارش  1
100,000,000 - 800,000,000 تومان
آراد انرژی پویا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
کارنو صنعت
حداقل سفارش  1
116,351,400 تومان
کارنو صنعت
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
کارنو صنعت
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1
136,703,600 تومان
کارنو صنعت
حداقل سفارش  1
1,600,000 تومان
کارنو صنعت
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
کارنو صنعت
حداقل سفارش  1
88,044,000 تومان
کارنو صنعت
حداقل سفارش  1
20,000,000 - 30,000,000 تومان
آراد انرژی پویا
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
کارنو صنعت
حداقل سفارش  1
10,000,000 - 50,000,000 تومان
آراد انرژی پویا
حداقل سفارش  1
0 تومان
کارنو صنعت
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
کارنو صنعت


محصولات دیگر این تامین کنندهدر حال ارسال اطلاعات...