هندریل کامپوزیتی مدل OH-35

Handrail Wall Guard

دسته بندی محصول:  سایر مبلمان بیمارستانی

قیمت:   200,000 - 250,000 تومان / متر

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،   در محل خریدار
هندریل کامپوزیتی مدل OH-35 می تواند با قابلیت حفاظتی خود علاوه بر حفاظت دیوار ها در برابر ضربات و برخوردها به جریان رفت و آمد مراجعان نیز کمک شایانی می نماید.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 متر
900,000 - 1,900,000 تومان
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
حداقل سفارش  1 متر
3,500,000 - 5,000,000 تومان
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
حداقل سفارش  1 متر
10,000,000 - 16,000,000 تومان
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
حداقل سفارش  1 متر
5,400,000 - 8,100,000 تومان
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
حداقل سفارش  1 متر
5,500,000 - 15,000,000 تومان
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
حداقل سفارش  1 متر
7,500,000 - 16,000,000 تومان
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
حداقل سفارش  1 متر
20,000,000 - 38,500,000 تومان
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
حداقل سفارش  1 متر
7,500,000 - 15,200,000 تومان
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
حداقل سفارش  1 متر
8,050,000 - 18,000,000 تومان
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
حداقل سفارش  1 متر
3,100,000 - 6,500,000 تومان
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
حداقل سفارش  1 متر
6,500,000 - 9,000,000 تومان
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
حداقل سفارش  15 متر
250,000 - 300,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  6 متر
200,000 - 230,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  10 متر
60,000 - 95,000 تومان
ایمن ترافیک


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  12 متر
80,000 - 100,000 تومان
حداقل سفارش  5 متر
55,000 - 70,000 تومان
حداقل سفارش  5 متر
60,000 - 70,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر
2,400,000 - 2,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر
3,000 - 5,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر
70,000 - 100,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر
600,000 - 700,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر
45,000 - 60,000 تومان
حداقل سفارش  10 متر
400,000 - 450,000 تومان
حداقل سفارش  4 متر
75,000 - 100,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر
75,000 - 110,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر
220,000 - 280,000 تومان
حداقل سفارش  10 متر
27,000 - 30,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر
300,000 - 450,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر
380,000 - 480,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر
320,000 - 380,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر
100,000 - 200,000 تومان
حداقل سفارش  10 متر
140,000 - 150,000 تومان
حداقل سفارش  50 متر
11,000 - 14,000 تومان
حداقل سفارش  10 متر
350,000 - 450,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...