هندریل کامپوزیتی مدل OH-35

Handrail Wall Guard

دسته بندی محصول:  سایر مبلمان بیمارستانی

قیمت:   270,000 - 320,000 تومان / متر

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،   در محل خریدار
هندریل کامپوزیتی مدل OH-35 می تواند با قابلیت حفاظتی خود علاوه بر حفاظت دیوار ها در برابر ضربات و برخوردها به جریان رفت و آمد مراجعان نیز کمک شایانی می نماید.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 متر
3,500,000 - 5,000,000 تومان
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
حداقل سفارش  1 متر
7,500,000 - 16,000,000 تومان
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
حداقل سفارش  1 متر
5,400,000 - 8,100,000 تومان
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
حداقل سفارش  1 متر
20,000,000 - 38,500,000 تومان
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
حداقل سفارش  1 متر
10,000,000 - 16,000,000 تومان
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
حداقل سفارش  1 متر
1,000,000 - 6,000,000 تومان
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
حداقل سفارش  1 متر
3,100,000 - 6,500,000 تومان
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
حداقل سفارش  1 متر
8,050,000 - 18,000,000 تومان
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
حداقل سفارش  1 متر
6,500,000 - 9,000,000 تومان
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
حداقل سفارش  1 متر
5,500,000 - 15,000,000 تومان
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
حداقل سفارش  1 متر
7,500,000 - 15,200,000 تومان
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
حداقل سفارش  10 متر
320,000 - 390,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  10 متر
75,000 - 105,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  15 متر
300,000 - 350,000 تومان
ایمن ترافیک


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 متر
1,400,000 - 2,400,000 تومان
حداقل سفارش  12 متر
120,000 - 145,000 تومان
حداقل سفارش  12 متر
85,000 - 100,000 تومان
حداقل سفارش  5 متر
75,000 - 80,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر
1,300,000 - 1,850,000 تومان
حداقل سفارش  12 متر
85,000 - 110,000 تومان
حداقل سفارش  10 متر
130,000 - 150,000 تومان
حداقل سفارش  50 متر
20,000 - 30,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر
480,000 - 510,000 تومان
حداقل سفارش  50 متر
4,500 - 17,000 تومان
حداقل سفارش  50 متر
50,000 - 65,000 تومان
حداقل سفارش  12 متر
150,000 - 180,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  10 متر
35,000 - 40,000 تومان
حداقل سفارش  10 متر
65,000 - 80,000 تومان
حداقل سفارش  1 متر
160,000 - 185,000 تومان
حداقل سفارش  10 متر
75,000 - 90,000 تومان
حداقل سفارش  10 متر
420,000 - 480,000 تومان
حداقل سفارش  10 متر
180,000 - 210,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...