هماتوکسیلین مرک کد 109253

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

توقف تولید و فروش

هماتوکسیلین مرک کد 109253 ، for cytological cancer and cycle diagnosis


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
کیمیا پارس شایانکار
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
ایران شیمی
حداقل سفارش  1 ليتر
163,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 ليتر
112,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1000 ليتر
توقف تولید و فروش
مهرتاش سپاهان
حداقل سفارش  1 ليتر
114,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 ليتر
116,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 ليتر
145,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 ليتر
95,000 تومان
ناوک شیمی پخش
حداقل سفارش  500 ليتر
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 ليتر
184,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 ليتر
161,400 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 ليتر
151,600 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1000 ليتر
توقف تولید و فروش
مهرتاش سپاهان
حداقل سفارش  1 ليتر
4 تومان
نمایش طلوع
حداقل سفارش  1 ليتر
40,000 - 45,000 تومان
شیمیایی بوعلی سینا
حداقل سفارش  1 ليتر
126,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  10 ليتر
15,000 - 35,000 تومان
پاک شیمی صفه سپاهان
حداقل سفارش  1 ليتر
116,400 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 ليتر
118,400 تومان
کیان پرتو تجهیز


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  250 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 ليتر
180 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...