هد هولدر نوزاد (ثابت نگهداشتن سر نوزاد )

دسته بندی محصول:  خدمات درمانی

توقف تولید و فروش

هد هولدر نوزاد (ثابت نگهداشتن سر نوزاد ) هد هولدر (Head holder) این وسیله جهت ثابت نگه داشتن سر نوزاد است

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 دستگاه
185,000 تومان
مرکز لیزر موهای زائد غرب تهران
حداقل سفارش  1 دستگاه
45,000 تومان
مرکز لیزر موهای زائد غرب تهران
حداقل سفارش  1 دستگاه
85,000 تومان
مرکز لیزر موهای زائد غرب تهران
حداقل سفارش  1 دستگاه
70,000 - 90,000 تومان
مرکز لیزر موهای زائد غرب تهران
حداقل سفارش  1 دستگاه
75,000 تومان
مرکز لیزر موهای زائد غرب تهران
حداقل سفارش  1 دستگاه
60,000 تومان
مرکز لیزر موهای زائد غرب تهران
حداقل سفارش  1 دستگاه
250,000 - 550,000 تومان
مرکز لیزر موهای زائد غرب تهران
حداقل سفارش  1 دستگاه
450,000 - 500,000 تومان
مرکز لیزر موهای زائد غرب تهران
حداقل سفارش  1 دستگاه
185,000 تومان
مرکز لیزر موهای زائد غرب تهران
حداقل سفارش  1 دستگاه
680,000 - 750,000 تومان
مرکز لیزر موهای زائد غرب تهران
حداقل سفارش  1 دستگاه
220,000 - 250,000 تومان
مرکز لیزر موهای زائد غرب تهران
حداقل سفارش  1 دستگاه
250,000 - 800,000 تومان
مرکز لیزر موهای زائد غرب تهران
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
مرکز لیزر موهای زائد غرب تهران
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
مرکز لیزر موهای زائد غرب تهران
حداقل سفارش  1 دستگاه
65,000 تومان
مرکز لیزر موهای زائد غرب تهران
حداقل سفارش  1 دستگاه
110,000 تومان
مرکز لیزر موهای زائد غرب تهران
حداقل سفارش  1 دستگاه
45,000 تومان
مرکز لیزر موهای زائد غرب تهران
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
مرکز لیزر موهای زائد غرب تهران
حداقل سفارش  1 دستگاه
272,500 تومان
بیمه سامان - نمایندگی نائینی کد221
حداقل سفارش  1 دستگاه
50,000 تومان
مرکز لیزر موهای زائد غرب تهران


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...