هتلینگ سرویس بهداشتی گلچین مدل TG6

دسته بندی محصول:  سرویس بهداشتی

توقف تولید و فروش

هتلینگ سرویس بهداشتی گلچین مدل TG6 امروزه هتلینگ سرویس های بهداشتی از اهمیت خاصی برخوردار است که تجهیزات مورد استفاده در این طرح ها به انتخاب و نظر مشتری انتخاب میشوند.


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
260,000 - 300,000 تومان
گروه تولیدی کاراکابین
حداقل سفارش  1 عدد
5,998,000 تومان
شهرآذین گلچین
حداقل سفارش  0 عدد
توقف تولید و فروش
شهرآذین گلچین
حداقل سفارش  1 عدد
5,998,000 تومان
شهرآذین گلچین
حداقل سفارش  1 عدد
3,546,000 تومان
شهرآذین گلچین
حداقل سفارش  1 عدد
12,000,000 - 160,000,000 تومان
شهرآذین گلچین
حداقل سفارش  250 عدد
12,800,000 تومان
شهرآذین گلچین
حداقل سفارش  10 عدد
1,000,000 - 5,000,000 تومان
شهرآذین گلچین
حداقل سفارش  1 عدد
5,998,000 تومان
شهرآذین گلچین
حداقل سفارش  1 عدد
4,998,000 تومان
شهرآذین گلچین
حداقل سفارش  1 عدد
0 تومان
شهرآذین گلچین
حداقل سفارش  5 عدد
توقف تولید و فروش
شهرآذین گلچین
حداقل سفارش  6 عدد
3,789,000 تومان
شهرآذین گلچین
حداقل سفارش  1 عدد
380,000,000 تومان
شهرآذین گلچین


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
2,256,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
5,998,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
780,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
2,846,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
1,399,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
7,698,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
2,989,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
5,998,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
3,789,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
1,470,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
0 تومان
حداقل سفارش  4 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
380,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
3,000,000 - 6,900,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
3,520,000 تومان
حداقل سفارش  5 عدد
1,100,000 - 6,200,000 تومان
حداقل سفارش  0 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  0 عدد
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...