هارد 2T وسترن دیجیتال Western Digital internal Caviar Green

دسته بندی محصول:  هارد دیسک کامپیوتر

توقف تولید و فروش

هارد 2T وسترن دیجیتال Western Digital internal Caviar Green با رابط SATA و سرعت 7200RPM

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 قطعه
4,000,000 تومان
کاوش پردازان برسا
حداقل سفارش  1 قطعه
1,050,000 تومان
کاوش پردازان برسا
حداقل سفارش  1 قطعه
6,500,000 تومان
کاوش پردازان برسا
حداقل سفارش  1 قطعه
5,200,000 تومان
کاوش پردازان برسا
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
کاوش پردازان برسا
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
کاوش پردازان برسا
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
کاوش پردازان برسا
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
کاوش پردازان برسا
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
مرکز کامپیوتر بتا
حداقل سفارش  1 قطعه
6,000,000 تومان
کاوش پردازان برسا
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
کاوش پردازان برسا
حداقل سفارش  1 قطعه
7,000,000 تومان
کاوش پردازان برسا
حداقل سفارش  1 قطعه
4,000,000 تومان
کاوش پردازان برسا
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
سپهر سافت
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
کاوش پردازان برسا
حداقل سفارش  1 قطعه
1,500,000 تومان
کاوش پردازان برسا
حداقل سفارش  1 قطعه
5,200,000 تومان
کاوش پردازان برسا
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
سپهر سافت
حداقل سفارش  1 قطعه
4,000,000 تومان
کاوش پردازان برسا
حداقل سفارش  1 قطعه
1,500,000 تومان
کاوش پردازان برسا


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  10 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  10 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  10 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  10 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  10 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...