هات پلیت HOT PLATE 1000 ساخت کمپانی JENWAY انگلستان

دسته بندی محصول:  سایر ماشین آلات تولید مواد غذایی

توقف تولید و فروش

مدل 1000 برای کاربردهای عمومی دستگاه به کار می رود

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
تیان گاز استیل ( پدیده ماشین سازی غرب )
حداقل سفارش  1
300,000,000 - 500,000,000 تومان
صنعتی ابزار بسته بندی خراسان
حداقل سفارش  1
10,000,000 - 100,000,000 تومان
صنعتی ابزار بسته بندی خراسان
حداقل سفارش  1
10,000,000 - 92,000,000,000 تومان
صنعتی ابزار بسته بندی خراسان
حداقل سفارش  1
10,000,000 - 90,000,000 تومان
صنعتی ابزار بسته بندی خراسان
حداقل سفارش  1
20,000,000 - 150,000,000 تومان
صنعتی ابزار بسته بندی خراسان
حداقل سفارش  1
500,000,000 - 1,000,000,000 تومان
صنعتی ابزار بسته بندی خراسان
حداقل سفارش  1
100,000,000 - 5,200,000,000 تومان
صنعتی ابزار بسته بندی خراسان
حداقل سفارش  1
500,000,000 - 1,000,000,000 تومان
صنعتی ابزار بسته بندی خراسان
حداقل سفارش  1
350,000,000 تومان
اصفهان جهان کار
حداقل سفارش  1
500,000,000 - 1,000,000,000 تومان
صنعتی ابزار بسته بندی خراسان
حداقل سفارش  1
12,310,000 تومان
اصفهان جهان کار
حداقل سفارش  1
9,000,000,000 تومان
میلاد افزار تبریز
حداقل سفارش  1
100,000,000 - 200,000,000 تومان
صنعتی ابزار بسته بندی خراسان
حداقل سفارش  1
100,000,000 - 1,000,000,000 تومان
صنعتی ابزار بسته بندی خراسان
حداقل سفارش  1
1,500,000,000 تومان
میلاد افزار تبریز
حداقل سفارش  1
10,000,000 - 20,000,000 تومان
صنعتی ابزار بسته بندی خراسان
حداقل سفارش  1
5,000,000 - 10,000,000 تومان
صنعتی ابزار بسته بندی خراسان
حداقل سفارش  1
245,000,000 - 255,000,000 تومان
ماشین سازی یادگاری
حداقل سفارش  1
10,000,000 - 92,000,000 تومان
صنعتی ابزار بسته بندی خراسان


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  250
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  500
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  100
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  20
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...