هات پلیت HOT PLATE 1000 ساخت کمپانی JENWAY انگلستان

دسته بندی محصول:  سایر ماشین آلات تولید مواد غذایی

توقف تولید و فروش

مدل 1000 برای کاربردهای عمومی دستگاه به کار می رود

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
37,000,000 تومان
اصفهان جهان کار
حداقل سفارش  1
900,000,000 - 1,000,000,000 تومان
صنعتی ابزار بسته بندی خراسان
حداقل سفارش  1
170,000,000 - 180,000,000 تومان
صنعتی ابزار بسته بندی خراسان
حداقل سفارش  1
90,000,000 - 950,000,000 تومان
صنعتی ابزار بسته بندی خراسان
حداقل سفارش  1
280,000,000 - 380,000,000 تومان
صنعتی ابزار بسته بندی خراسان
حداقل سفارش  1
80,000,000 - 102,000,000 تومان
صنعتی ابزار بسته بندی خراسان
حداقل سفارش  1
172,000,000 - 225,000,000 تومان
صنعتی ابزار بسته بندی خراسان
حداقل سفارش  1
10,000,000 - 92,000,000,000 تومان
صنعتی ابزار بسته بندی خراسان
حداقل سفارش  1
220,000,000 - 550,000,000 تومان
صنعتی ابزار بسته بندی خراسان
حداقل سفارش  1
6,700,000 تومان
اصفهان جهان کار
حداقل سفارش  1
722,000,000 - 780,000,000 تومان
صنعتی ابزار بسته بندی خراسان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
میلاد افزار تبریز
حداقل سفارش  1
15,000,000 - 17,000,000 تومان
صنعتی ابزار بسته بندی خراسان
حداقل سفارش  1
25,000,000 - 92,000,000 تومان
صنعتی ابزار بسته بندی خراسان
حداقل سفارش  1
800,000,000 - 6,800,000,000 تومان
صنعتی ابزار بسته بندی خراسان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
تیان گاز استیل ( پدیده ماشین سازی غرب )
حداقل سفارش  1
350,000,000 - 480,000,000 تومان
گروه صنعتی ارکان فلز
حداقل سفارش  1
350,000,000 - 450,000,000 تومان
گروه صنعتی ارکان فلز
حداقل سفارش  1
29,900,000 تومان
مشاوره تجهیز آریا (متا)
حداقل سفارش  1
500,000,000 - 20,000,000,000 تومان
صنعتی ابزار بسته بندی خراسان


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  500
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  25
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...