هات پلیت HOT PLATE 1000 ساخت کمپانی JENWAY انگلستان

دسته بندی محصول:  سایر ماشین آلات تولید مواد غذایی

توقف تولید و فروش

مدل 1000 برای کاربردهای عمومی دستگاه به کار می رود

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
500,000,000 - 1,000,000,000 تومان
صنعتی ابزار بسته بندی خراسان
حداقل سفارش  1
31,970,000 تومان
مشاوره تجهیز آریا (متا)
حداقل سفارش  1
22,000,000 تومان
اصفهان جهان کار
حداقل سفارش  1
10,000,000 - 90,000,000 تومان
صنعتی ابزار بسته بندی خراسان
حداقل سفارش  1
10,000,000 - 85,000,000 تومان
صنعتی ابزار بسته بندی خراسان
حداقل سفارش  1
3,800,000 تومان
اصفهان جهان کار
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
گروه صنعتی ارکان فلز
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
گروه صنعتی ارکان فلز
حداقل سفارش  1
300,000,000 - 500,000,000 تومان
صنعتی ابزار بسته بندی خراسان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
گروه صنعتی ارکان فلز
حداقل سفارش  1
200,000,000 - 500,000,000 تومان
صنعتی ابزار بسته بندی خراسان
حداقل سفارش  1
10,000,000 - 520,000,000 تومان
صنعتی ابزار بسته بندی خراسان
حداقل سفارش  1
25,000,000 تومان
اصفهان جهان کار
حداقل سفارش  1
200,000,000 تومان
شیر صنعت آرتا
حداقل سفارش  1
500,000,000 - 1,000,000,000 تومان
صنعتی ابزار بسته بندی خراسان
حداقل سفارش  1
5,000,000 تومان
اصفهان جهان کار
حداقل سفارش  1
1,000,000 - 100,000,000 تومان
صنعتی ابزار بسته بندی خراسان
حداقل سفارش  1
10,000,000 - 90,000,000 تومان
صنعتی ابزار بسته بندی خراسان
حداقل سفارش  1
50,000,000 - 100,000,000 تومان
صنعتی ابزار بسته بندی خراسان
حداقل سفارش  1
20,000,000 - 150,000,000 تومان
صنعتی ابزار بسته بندی خراسان


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  250
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  500
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  25
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  500
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  25
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  500
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  20
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...