نیوجرسی 2متری T-122

دسته بندی محصول:  سایر محصولات جاده ای

توقف تولید و فروش

نیوجرسی 2متری T-122 نیوجرسی ترافیکی به منظور جدا کردن مسیر های ترافیک جاده ها استفاده می گردد. این قطعات طوری طراحی و ساخته شده است که در صورت برخورد احتمالی خودرو، آسیب کمتری به آن بزنند .

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
آذرپاش پیشرو
حداقل سفارش  1 عدد
14,000,000 - 16,000,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 عدد
40,000 - 200,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 عدد
120,000 تومان
آذین ترافیک
حداقل سفارش  1 عدد
160,000 - 200,000 تومان
پیشگامان محصول گستر
حداقل سفارش  50 عدد
7,500 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 عدد
5,000 تومان
آذین ترافیک
حداقل سفارش  500 عدد
19,500 - 26,000 تومان
پیشگامان محصول گستر
حداقل سفارش  50 عدد
2,900 تومان
پیشگامان محصول گستر
حداقل سفارش  1 عدد
40,000 تومان
آذین ترافیک
حداقل سفارش  1 عدد
450,000 - 750,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 عدد
35,000 - 45,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 عدد
18,000 تومان
آذین ترافیک
حداقل سفارش  30 عدد
920,000 - 950,000 تومان
پیشگامان محصول گستر
حداقل سفارش  50 عدد
11,000 - 14,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  20 عدد
780,000 - 900,000 تومان
پیشگامان محصول گستر
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
ایمن تردد بیستون
حداقل سفارش  1 عدد
60,000 تومان
پیشگامان محصول گستر
حداقل سفارش  1 عدد
30,000 - 40,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 عدد
5,500,000 تومان
ایمن ترافیک


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...