نیوجرسی 1متری

دسته بندی محصول:  سایر محصولات جاده ای

توقف تولید و فروش

نیوجرسی 1متری بولارد یا راهبند به صورت حصار کشیدن بین مسیر های مختلف بکار می رود. بولارد ترافیکی خودرو ها را هدایت کرده تا در داخل مسیری که حصار بندی شده، حرکت نمایند.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
250,000 تومان
آذین ترافیک
حداقل سفارش  1 عدد
950,000 تومان
آذین ترافیک
حداقل سفارش  20 عدد
780,000 - 900,000 تومان
پیشگامان محصول گستر
حداقل سفارش  50 عدد
12,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 عدد
450,000 - 750,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  50 عدد
2,900 تومان
پیشگامان محصول گستر
حداقل سفارش  1 عدد
22,000 تومان
آذین ترافیک
حداقل سفارش  1 عدد
160,000 - 200,000 تومان
پیشگامان محصول گستر
حداقل سفارش  500 عدد
19,500 - 26,000 تومان
پیشگامان محصول گستر
حداقل سفارش  1 عدد
7,500,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 عدد
3,000 - 5,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 عدد
145,000 تومان
آذین ترافیک
حداقل سفارش  50 عدد
11,000 - 14,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 عدد
60,000 تومان
پیشگامان محصول گستر
حداقل سفارش  1 عدد
40,000 - 200,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 عدد
14,000,000 - 16,000,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 عدد
35,000 - 45,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  30 عدد
920,000 - 950,000 تومان
پیشگامان محصول گستر
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
آذرپاش پیشرو
حداقل سفارش  1 عدد
190,000 تومان
آذین ترافیک


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...