نیترو تترازولیوم بلو کلراید N6876 زیگما

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

قیمت:   4 تومان / گرم

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
نیترو تترازولیوم بلو کلراید N6876 زیگما ، Nitrotetrazolium Blue chloride ~98% (TLC) CAS Number 298-83-9


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 گرم
103,400 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  250 گرم
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  200 گرم
5,000 - 9,000 تومان
سینا شیمی هکمتانه
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
هاره تجهیز شمال
حداقل سفارش  1 گرم
220 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  25 گرم
50,000 - 91,000 تومان
الساپا
حداقل سفارش  1 گرم
141,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
140,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
172,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
144,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 گرم
154,400 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
143,600 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 گرم
186,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
102,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
مینا تجهیز آریا


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 گرم
4 تومان
حداقل سفارش  1 گرم
4 تومان
حداقل سفارش  50 گرم
4 تومان
حداقل سفارش  1 گرم
4 تومان
حداقل سفارش  1 گرم
4 تومان
حداقل سفارش  1 گرم
4 تومان
حداقل سفارش  1 گرم
4 تومان
حداقل سفارش  1 گرم
4 تومان
حداقل سفارش  1 گرم
4 تومان
حداقل سفارش  25 گرم
4 تومان
حداقل سفارش  1 گرم
4 تومان
حداقل سفارش  1 گرم
4 تومان
حداقل سفارش  1 گرم
4 تومان
حداقل سفارش  1 گرم
4 تومان
حداقل سفارش  1 گرم
4 تومان


در حال ارسال اطلاعات...