نیترات پتاسیم فرا خالص برند شارلو اسپانیا

Potassium Nitrate

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

توقف تولید و فروش

نیترات پتاسیم فرا خالص برند شارلو اسپانیا با وزن یک کیلوگرم کشت گلخانه ای، بیوتکنولوژی کشاورزی، کشت بافت گیاهی

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
1,700,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
290,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
900,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
332,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
181,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
320,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
300,000 - 900,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
350,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  250
1,200,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
177,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
360,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  500
2,500,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
186,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
170,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
297,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
298,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
575,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  100
1,300,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
166,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
167,000 تومان
کیان پرتو تجهیز


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  100
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...