نیترات پتاسیم فرا خالص برند شارلو اسپانیا

Potassium Nitrate

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

توقف تولید و فروش

نیترات پتاسیم فرا خالص برند شارلو اسپانیا با وزن یک کیلوگرم کشت گلخانه ای، بیوتکنولوژی کشاورزی، کشت بافت گیاهی

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
380,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
315,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
240,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
320,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
295,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
180,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
2,200,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
215,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  25
2,600,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
1,300,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
286,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  250
2,800,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  100
2,200,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
315,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
350,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
360,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
285,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
1,900,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
175,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
370,000 تومان
کیان پرتو تجهیز


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  100
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...