نگهدارنده رول فیلم لمینیت و مبدل 58/77 دستگاه های لمینیتور

Laminate film holder and exchange of 2/3 inch

دسته بندی محصول:  دستگاه لمینیتور ( پرس کاغذ )

توقف تولید و فروش

فیکس کننده رول لمینیت بر روی شافت . تبدیل 58/77 همزمان

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
0 تومان
ارگ سیستم آپادانا
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
ایران تجارت
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
ارگ سیستم آپادانا
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
لاله ماشین
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
لاله ماشین
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
ایران تجارت
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
ایران تجارت
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
لاله ماشین
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
ارگ سیستم آپادانا
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
ارگ سیستم
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
ارگ سیستم آپادانا
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
ایران تجارت
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
ارگ سیستم آپادانا
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
ایران تجارت
حداقل سفارش  2 عدد
توقف تولید و فروش
ارگ سیستم آپادانا
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
ایران تجارت
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
لاله ماشین
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
لاله ماشین
حداقل سفارش  3 عدد
190,000 - 950,000 تومان
ارگ سیستم آپادانا
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
لاله ماشین


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
1,350,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
14,200,000 - 14,700,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
198,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
28,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
87,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
49,800,000 - 59,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
72,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
9,300,000 - 15,450,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...