نویز فیلتر تک فاز ZRAC2210-11

دسته بندی محصول:  سایر تجهیزات الکتریکی

توقف تولید و فروش

نویز فیلتر تک فاز ZRAC2210-11 نویز فیلتر تک فاز TDK با قابلیت تحمل دمای بین 25- تا 85 درجه سانتی گراد با خروجی 10 آمپری به همراه نول جهت کاهش نویز موجود در خط


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 قطعه
900,000 - 2,000,000 تومان
بازرگانی تالی الکتریک
حداقل سفارش  1 قطعه
5,000,000 - 50,000,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 قطعه
100,000 - 1,000,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 قطعه
100,000 - 1,000,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 قطعه
8,000,000 - 12,000,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 قطعه
850,000 - 950,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 قطعه
10,000,000 - 10,500,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
تجهیزات برق صنعتی سون الکتریک
حداقل سفارش  1 قطعه
300,000 - 500,000 تومان
بازرگانی تالی الکتریک
حداقل سفارش  1 قطعه
60,000,000 - 70,000,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 قطعه
100,000 - 1,500,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 قطعه
100,000 - 1,000,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 قطعه
450,000 - 1,000,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 قطعه
950,000 - 2,000,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 قطعه
100,000 - 1,500,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 قطعه
100,000 - 1,000,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
انرژی الکترونیک ایران
حداقل سفارش  1 قطعه
100,000 - 1,500,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 قطعه
100,000 - 1,500,000 تومان
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 قطعه
500,000 - 25,000,000 تومان
شایراد صنعت


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...