نورد گرم گرید A283-A517-A516

Hot rolled A283-A517-A516

دسته بندی محصول:  ورق فولادی

توقف تولید و فروش

ورقهای نورد گرم از نورد گرم اسلب یا تختال بدست می آیند، چنانچه دمای فلز بالاتر از دمای تبلور مجدد آن باشد به آن فرآوری نورد گرم گفته می شود.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 کیلوگرم
14,750 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
39,000 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
25,000 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
24,200 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
16,100 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
10,000 - 20,000 تومان
پویا استیل سپهر
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
35,000 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
15,000 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
تدبیر تجارت کاوش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
برشکاری نورصبحی
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
برشکاری نورصبحی
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
10,000 - 20,000 تومان
پویا استیل سپهر
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
تدبیر تجارت کاوش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
27,000 تومان
فولاد اکسین اتحاد
حداقل سفارش  400 کیلوگرم
490 - 550 تومان
رنگین فلز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
کهربا گستر
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
کهربا گستر
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
برشکاری نورصبحی
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
برشکاری نورصبحی
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
17,000 تومان
فولاد اکسین اتحاد


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  100 کیلوگرم
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...