نوترینت براث مرک کد 105443-Nutrient broth

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

قیمت:   4 تومان / بسته

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
محیط کشت نوترینت براث مرک با کد 105443 for microbiology

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 بسته
116,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
121,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
170,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
121,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
106,600 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
115,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
164,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  500 بسته
43,000 - 48,000 تومان
سورنا شیمی زاگرس
حداقل سفارش  1 بسته
122,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
202,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
118,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
188,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
177,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  10 بسته
15,000 - 35,000 تومان
پاک شیمی صفه سپاهان
حداقل سفارش  1 بسته
114,400 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
148,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
118,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
205,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  25 بسته
19,000 - 25,000 تومان
پاک شیمی صفه سپاهان
حداقل سفارش  500 بسته
توقف تولید و فروش
هاره تجهیز شمال


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 بسته
4 تومان
حداقل سفارش  50 بسته
4 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
4 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
4 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
4 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
4 تومان
حداقل سفارش  250 بسته
44 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
4 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
4 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
4 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
4 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
4 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
4 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
4 تومان
حداقل سفارش  100 بسته
4 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
4 تومان
حداقل سفارش  1 بسته
4 تومان


در حال ارسال اطلاعات...