نوار نسوز فایبرگلاس (Fiberglass Tape)

دسته بندی محصول:  قالب (بتن)

توقف تولید و فروش

نوار نسوز فایبرگلاس (Fiberglass Tape) فروش انواع نوار نسوز ، نوار نسوز فایبر گلاس ، تسمه نسوز ، نوار نسوز آب بندی ، نوار درزگیر حرارتی ، نوار نسوز ابریشمی و غیره در عرض و ضخامتهای مختلف

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
قالب بتن ضمان
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
قالب بتن ضمان
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
قالب بتن ضمان
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
قالب بتن ضمان
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
قالب بتن ضمان
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
قالب بتن ضمان
حداقل سفارش  1 متر
14,000 تومان
تجهیزات صنعتی جلائیان
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
قالب بتن ضمان
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
قالب بتن ضمان
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
قالب بتن ضمان
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
قالب بتن ضمان
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
همگرایان تولید
حداقل سفارش  500 متر
توقف تولید و فروش
قالب بتن ضمان
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
قالب بتن ضمان
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
قالب بتن ضمان
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
بازرگانی عظیمی
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
قالب بتن ضمان
حداقل سفارش  500 متر
17,800 تومان
پیشگامان محصول گستر
حداقل سفارش  1 متر
2,000,000 - 20,000,000 تومان
پارسیان ماشین سازان تبریز
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
سامان صنعت مبتکر


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...