نوار ضد لغزش مگاترد

megatread antislip

دسته بندی محصول:  قطعات پلکان

قیمت:   35,000 - 650,000 تومان / عدد

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
نوار ضد لغزش مگاترد در دنیا به عنوان یکی از راه حل های ایمن کردن پله ها و رمپ ها شناخته می شوند. این نوارها با متریال های متفاوت و کیفیت های گوناگون تولید گردیده

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
180,000 - 210,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 عدد
65,000 - 100,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  15 عدد
50,000 - 70,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  10 عدد
85,000 - 130,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  12 عدد
85,000 - 100,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 عدد
75,000 - 115,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  12 عدد
95,000 - 120,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 عدد
65,000 - 75,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  25 عدد
50,000 - 70,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  15 عدد
85,000 - 125,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
دُرمت
حداقل سفارش  20 عدد
55,000 - 85,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
دُرمت
حداقل سفارش  12 عدد
55,000 - 85,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  10 عدد
65,000 - 85,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 عدد
165,000 - 175,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 عدد
130,000 - 175,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  12 عدد
120,000 - 145,000 تومان
ایمن ترافیک
حداقل سفارش  1 عدد
1,000,000 - 8,000,000 تومان
عمران تجارت دانا
حداقل سفارش  1 عدد
1,000,000 - 8,000,000 تومان
عمران تجارت دانا


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  10 عدد
70,000 - 150,000 تومان
حداقل سفارش  10 عدد
250,000 - 400,000 تومان
حداقل سفارش  10 عدد
35,000 - 650,000 تومان
حداقل سفارش  10 عدد
70,000 - 150,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
1,000,000 - 8,000,000 تومان
حداقل سفارش  10 عدد
35,000 - 650,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
1,000,000 - 8,000,000 تومان
حداقل سفارش  10 عدد
70,000 - 150,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
1,000,000 - 8,000,000 تومان
حداقل سفارش  10 عدد
35,000 - 650,000 تومان
حداقل سفارش  10 عدد
35,000 - 650,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
1,000,000 - 8,000,000 تومان
حداقل سفارش  10 عدد
150,000 - 800,000 تومان
حداقل سفارش  20 عدد
580,000 - 650,000 تومان
حداقل سفارش  20 عدد
580,000 - 650,000 تومان
حداقل سفارش  10 عدد
35,000 - 650,000 تومان
حداقل سفارش  10 عدد
250,000 - 400,000 تومان
حداقل سفارش  10 عدد
35,000 - 650,000 تومان
حداقل سفارش  10 عدد
150,000 - 800,000 تومان
حداقل سفارش  10 عدد
35,000 - 650,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...