نوار سیلیکونی اسکار اِف ایکس(سایز2.5*30) ترمیم کننده اسکار قدیم و جدید

applay to clean dry scar after peelimg the ..scar Fx-silicone sheet

دسته بندی محصول:  مکمل های مراقبت از سلامتی

قیمت:   716,000 تومان /

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل خریدار
با پوششی نیمه تراوا دارای الاستیسیته ای مشابه پوست می باشند. از سال1982نوارها و پمادهای سیلیکونی جهت کاهش اندازه، سفتی، قرمزی و خارش ناشی از اسکارهای هایپرتروفیک استفاده می شوند.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
87,400 تومان
دارو سازی و مکمل های غذایی و حیاتی کارن
حداقل سفارش  1
67,700 تومان
دارو سازی و مکمل های غذایی و حیاتی کارن
حداقل سفارش  1
185,000 تومان
دارو سازی و مکمل های غذایی و حیاتی کارن
حداقل سفارش  1
177,000 تومان
دارو سازی و مکمل های غذایی و حیاتی کارن
حداقل سفارش  3
12,000 تومان
پاکرای نیک مهر
حداقل سفارش  1
1,930,000 تومان
دارو سازی و مکمل های غذایی و حیاتی کارن
حداقل سفارش  1
308,000 تومان
دارو سازی و مکمل های غذایی و حیاتی کارن
حداقل سفارش  1
75,000 تومان
دارو سازی و مکمل های غذایی و حیاتی کارن
حداقل سفارش  1
147,000 تومان
دارو سازی و مکمل های غذایی و حیاتی کارن
حداقل سفارش  1
140,700 تومان
دارو سازی و مکمل های غذایی و حیاتی کارن
حداقل سفارش  1
42,000 تومان
دارو سازی و مکمل های غذایی و حیاتی کارن
حداقل سفارش  1
43,000 تومان
دارو سازی و مکمل های غذایی و حیاتی کارن
حداقل سفارش  1
116,000 تومان
دارو سازی و مکمل های غذایی و حیاتی کارن
حداقل سفارش  1
116,000 تومان
دارو سازی و مکمل های غذایی و حیاتی کارن
حداقل سفارش  1
364,000 تومان
دارو سازی و مکمل های غذایی و حیاتی کارن
حداقل سفارش  1
805,000 تومان
دارو سازی و مکمل های غذایی و حیاتی کارن
حداقل سفارش  1
70,500 تومان
دارو سازی و مکمل های غذایی و حیاتی کارن
حداقل سفارش  1
156,000 تومان
دارو سازی و مکمل های غذایی و حیاتی کارن
حداقل سفارش  1
709,500 تومان
دارو سازی و مکمل های غذایی و حیاتی کارن
حداقل سفارش  1
155,000 تومان
دارو سازی و مکمل های غذایی و حیاتی کارن


محصولات دیگر این تامین کنندهدر حال ارسال اطلاعات...