نوار تفلون آسیا طلایی

Teflon tape

دسته بندی محصول:  آب بند

توقف تولید و فروش

نوار تفلون آسیا طلایی با مهر استاندارد ایران و قیمت رقابتی

محصولات مشابه

حداقل سفارش  10 کارتن
200,000 تومان
اندیشه داران صنعت (لاستیکی و پلیمری)
حداقل سفارش  10 کارتن
200,000 تومان
اندیشه داران صنعت (لاستیکی و پلیمری)
حداقل سفارش  10 کارتن
200,000 تومان
اندیشه داران صنعت (لاستیکی و پلیمری)
حداقل سفارش  10 کارتن
توقف تولید و فروش
اندیشه داران صنعت (لاستیکی و پلیمری)
حداقل سفارش  10 کارتن
120,000 تومان
اندیشه داران صنعت (لاستیکی و پلیمری)
حداقل سفارش  10 کارتن
5,000,000 تومان
اندیشه داران صنعت (لاستیکی و پلیمری)
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
گرافیت پارسه
حداقل سفارش  10 کارتن
200,000 تومان
اندیشه داران صنعت (لاستیکی و پلیمری)
حداقل سفارش  10 کارتن
100,000 تومان
اندیشه داران صنعت (لاستیکی و پلیمری)
حداقل سفارش  10 کارتن
توقف تولید و فروش
اندیشه داران صنعت (لاستیکی و پلیمری)
حداقل سفارش  10 کارتن
54,000 تومان
اندیشه داران صنعت (لاستیکی و پلیمری)
حداقل سفارش  50 کارتن
240,000 تومان
اندیشه داران صنعت (لاستیکی و پلیمری)
حداقل سفارش  10 کارتن
160,000 تومان
اندیشه داران صنعت (لاستیکی و پلیمری)
حداقل سفارش  5 کارتن
200,000 تومان
اندیشه داران صنعت (لاستیکی و پلیمری)
حداقل سفارش  10 کارتن
60,000 تومان
اندیشه داران صنعت (لاستیکی و پلیمری)
حداقل سفارش  10 کارتن
80,000 تومان
اندیشه داران صنعت (لاستیکی و پلیمری)
حداقل سفارش  1 کارتن
15,000 تومان
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  10 کارتن
200,000 تومان
اندیشه داران صنعت (لاستیکی و پلیمری)
حداقل سفارش  10 کارتن
20,000 تومان
اندیشه داران صنعت (لاستیکی و پلیمری)
حداقل سفارش  10 کارتن
200,000 تومان
اندیشه داران صنعت (لاستیکی و پلیمری)


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 کارتن
17,900 تومان
حداقل سفارش  1 کارتن
230,000 تومان
حداقل سفارش  1 کارتن
98,000 تومان
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
380,000 تومان
حداقل سفارش  1 کارتن
170,000 تومان
حداقل سفارش  1 کارتن
670,000 تومان
حداقل سفارش  1 کارتن
44,500 تومان
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
51,000 تومان
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
146,000 تومان
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
52,000 تومان
حداقل سفارش  1 کارتن
380,000 تومان
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...