نوار تفلون آسیا طلایی

Teflon tape

دسته بندی محصول:  آب بند

قیمت:   730 - 830 تومان / کارتن

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
نوار تفلون آسیا طلایی با مهر استاندارد ایران و قیمت رقابتی

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
گرافیت پارسه
حداقل سفارش  10 کارتن
توقف تولید و فروش
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  1 کارتن
100 - 1,000,000 تومان
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  1 کارتن
100 - 1,000,000 تومان
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  1 کارتن
100 - 1,000,000 تومان
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  1 کارتن
1,000 - 1,000,000 تومان
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  10 کارتن
توقف تولید و فروش
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  10 کارتن
توقف تولید و فروش
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  1 کارتن
10 - 1,000,000 تومان
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
نسوز صنعت پارس
حداقل سفارش  1 کارتن
10 - 1,000,000 تومان
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  1 کارتن
100 - 100,000 تومان
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  1 کارتن
10 - 1,000,000 تومان
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
گرافیت پارسه
حداقل سفارش  1 کارتن
1,000 - 500,000 تومان
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  1 کارتن
توقف تولید و فروش
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  1 کارتن
30,000 - 50,000 تومان
لایی ابرینه دلیجان


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 کارتن
2,200 - 2,400 تومان
حداقل سفارش  1 کارتن
230,000 - 250,000 تومان
حداقل سفارش  1 کارتن
45,000 - 51,000 تومان
حداقل سفارش  1 کارتن
185,000 - 200,000 تومان
حداقل سفارش  1 کارتن
70,000 - 80,000 تومان
حداقل سفارش  1 کارتن
65,000 - 73,000 تومان
حداقل سفارش  1 کارتن
88,000 - 98,000 تومان
حداقل سفارش  1 کارتن
360,000 - 390,000 تومان
حداقل سفارش  1 کارتن
23,500 - 26,400 تومان
حداقل سفارش  1 کارتن
12,900 - 14,500 تومان
حداقل سفارش  1 کارتن
39,600 - 44,500 تومان
حداقل سفارش  1 کارتن
103,000 - 115,000 تومان
حداقل سفارش  1 کارتن
17,600 - 19,300 تومان
حداقل سفارش  1 کارتن
167,000 - 183,000 تومان
حداقل سفارش  1 کارتن
26,000 - 30,000 تومان
حداقل سفارش  1 کارتن
35,000 - 39,200 تومان
حداقل سفارش  1 کارتن
12,800 - 14,400 تومان
حداقل سفارش  1 کارتن
590,000 - 620,000 تومان
حداقل سفارش  1 کارتن
1,200 - 1,300 تومان
حداقل سفارش  1 کارتن
26,500 - 29,700 تومان


در حال ارسال اطلاعات...