نوار آبیاری یورودریپ

دسته بندی محصول:  سایر تجهیزات آبیاری

توقف تولید و فروش

در اقطار 17 و 23 میلی متر و ضخامت جدار 135 تا 900 میکرون فواصل قطره چکانها 15، 20، 25، 33، 40، 50، 60، 80 و 100 سانتی متر آبدهی قطره چکانها 8/0، 3/1، 6/1، 6/2 و 8/3 لیتر در ساعت حداقل مش 120

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
لوله و اتصالات کشت بان
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
فن آب گستر البرز
حداقل سفارش  1 متر
20,000 تومان
تاف آب گستر البرز
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
فن آب گستر البرز
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
فن آب گستر البرز
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
فن آب گستر البرز
حداقل سفارش  1 متر
10,000 تومان
تاف آب گستر البرز
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
فن آب گستر البرز
حداقل سفارش  1 متر
1,000,000 تومان
تاف آب گستر البرز
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
توسعه صنایع پلاستیک ایران
حداقل سفارش  1 متر
200,000 تومان
تاف آب گستر البرز
حداقل سفارش  1600 متر
3,000 تومان
تاف آب گستر البرز
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
لوله و اتصالات کشت بان
حداقل سفارش  1 متر
2,000 تومان
تاف آب گستر البرز
حداقل سفارش  1 متر
11,000 تومان
تاف آب گستر البرز
حداقل سفارش  1 متر
30,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
فن آب گستر البرز
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
بذر افشان جم
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
بنیز تجهیز
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
بنیز تجهیز


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...