نوار آبیاری سانستریم

دسته بندی محصول:  سایر تجهیزات آبیاری

توقف تولید و فروش

آبدهی 2،4،8 لیتر در ساعت فواصل قطره چکانها 20-33 -40-50-60-80-100 سانتی متر طول رول: 1500متری

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
فن آب گستر البرز
حداقل سفارش  1600 متر
3,000 تومان
تاف آب گستر البرز
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
فن آب گستر البرز
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
فن آب گستر البرز
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
فن آب گستر البرز
حداقل سفارش  1 متر
2,000 تومان
تاف آب گستر البرز
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
لوله و اتصالات کشت بان
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
لوله و اتصالات کشت بان
حداقل سفارش  1 متر
30,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1 متر
10,000 تومان
تاف آب گستر البرز
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
توسعه صنایع پلاستیک ایران
حداقل سفارش  1 متر
200,000 تومان
تاف آب گستر البرز
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
فن آب گستر البرز
حداقل سفارش  1 متر
20,000 تومان
تاف آب گستر البرز
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
بذر افشان جم
حداقل سفارش  1 متر
1,000,000 تومان
تاف آب گستر البرز
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
فن آب گستر البرز
حداقل سفارش  1 متر
11,000 تومان
تاف آب گستر البرز
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
بنیز تجهیز
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
بنیز تجهیز


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...