نوار آبیاری درز دار بن دریپ

دسته بندی محصول:  سایر تجهیزات آبیاری

توقف تولید و فروش

•ضخامت 200- 175 میکرون •با فواصل 30- 20- 10 سانتی متر •میزان آبدهی 2 لیتر در ساعت •درز از وسط •متراژ رول: 1500 متر

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 متر
10,000 تومان
تاف آب گستر البرز
حداقل سفارش  1 متر
30,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
فن آب گستر البرز
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
فن آب گستر البرز
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
فن آب گستر البرز
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
توسعه صنایع پلاستیک ایران
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
بذر افشان جم
حداقل سفارش  1 متر
200,000 تومان
تاف آب گستر البرز
حداقل سفارش  1 متر
2,000 تومان
تاف آب گستر البرز
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
لوله و اتصالات کشت بان
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
لوله و اتصالات کشت بان
حداقل سفارش  1 متر
11,000 تومان
تاف آب گستر البرز
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
فن آب گستر البرز
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
فن آب گستر البرز
حداقل سفارش  1 متر
20,000 تومان
تاف آب گستر البرز
حداقل سفارش  1600 متر
3,000 تومان
تاف آب گستر البرز
حداقل سفارش  1 متر
1,000,000 تومان
تاف آب گستر البرز
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
فن آب گستر البرز
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
بنیز تجهیز
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
بنیز تجهیز


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...