نمک کلرید آمونیوم کد 101145

Ammonium chloride

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

قیمت:   1,680,000 تومان / کیلوگرم

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
نمک کلرید آمونیوم کد 101145آمونیوم کلرید با فرمول شیمیایی NH4Cl یک ترکیب غیر آلی است. آمونیوم کلرید نمک سفید بلوری با قابلیت بالای حل شدن در آب می باشد.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 کیلوگرم
231,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
360,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
355,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
0 تومان
کیمیا پارس شایانکار
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
375,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
490,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
294,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
175,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
230,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
415,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
240,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
260,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
265,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
325,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
330,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
385,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
290,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
800,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
214,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
250,000 تومان
کیان پرتو تجهیز


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 کیلوگرم
1,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
1,000,000 تومان
حداقل سفارش  250 کیلوگرم
1,300,000 - 1,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
600,000 - 1,200,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
1,300,000 تومان
حداقل سفارش  2 کیلوگرم
2,200,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
77,000 تومان
حداقل سفارش  2 کیلوگرم
1,480,000 تومان
حداقل سفارش  5 کیلوگرم
1,750,000 تومان
حداقل سفارش  2 کیلوگرم
1,100,000 تومان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
1,750,000 تومان
حداقل سفارش  5 کیلوگرم
2,700,000 تومان
حداقل سفارش  2 کیلوگرم
980,000 تومان
حداقل سفارش  2 کیلوگرم
800,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
1,800,000 تومان
حداقل سفارش  250 کیلوگرم
800,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
1,100,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
2,400,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...