نمک سدیم آسکوربات

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

توقف تولید و فروش

یک ترکیب شیمیائی و نمک اسید آسکوربیک است که در آب قابل‌حل بوده و یک مادهٔ ضداکسایش محسوب می‌شود.در صنایع شیمیایی و غذایی کاربرد دارد.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
161,600 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
151,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
218,000 تومان
آستن فن آور
حداقل سفارش  1
62,000 - 83,000 تومان
شیمیایی بوعلی سینا
حداقل سفارش  1
196,400 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
146,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
186,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
151,600 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
129,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
157,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
136,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
112,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
162,200 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
112,300 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
131,500 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
120,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
140,600 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
102,600 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
157,400 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
4 تومان
نمایش طلوع


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
240,000 تومان
حداقل سفارش  1
250 تومان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...