نمای دو پوسته ساختمان

دسته بندی محصول:  سایر خدمات ساخت و ساز و مشاوره املاک

توقف تولید و فروش

نمای دو پوسته ساختمان قابل تولید از انواع ورق های موجود مانند فلز ، سمنت برد و ... می باشد.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  50 متر مربع
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 متر مربع
216,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1 متر مربع
8,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1 متر مربع
15,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  5 متر مربع
22,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 متر مربع
200 - 1,000 تومان
پویا استیل سپهر
حداقل سفارش  20 متر مربع
30,000 تومان
فناوری های نوین
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
مهندسین مشاور معماری سده
حداقل سفارش  1 متر مربع
15,000 - 35,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1 متر مربع
17,000 - 22,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
مهندسین مشاور معماری سده
حداقل سفارش  50 متر مربع
25,000 - 45,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
مهندسین مشاور معماری سده
حداقل سفارش  1 متر مربع
20,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
مهندسین مشاور معماری سده
حداقل سفارش  1 متر مربع
8,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
بانیان نمای کیش
حداقل سفارش  1 متر مربع
150,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1 متر مربع
15,000 تومان
فروشگاه خندان


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...