نمایشگر شیشه ای نانو گلس

دسته بندی محصول:  سایر لوازم الکترونیکی مصرفی

توقف تولید و فروش

نمایشگر شیشه ای نانو گلس ، شیشه های نمایشگر نانو ( انقلابی جدید در صنعت صوت و تصویر کشور ) ، نمایشگرهای شیشه ای در واقع تبدیل شیشه های ساده به صفحه های یکپارچه تصویر می باشد.


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 متر مربع
170,000 تومان
فن پویا - اطلس پویا الکتریک
حداقل سفارش  1 متر مربع
44,000 تومان
فن پویا - اطلس پویا الکتریک
حداقل سفارش  1 متر مربع
190,000 تومان
فن پویا - اطلس پویا الکتریک
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
تدبیرگران صدای پارسیان
حداقل سفارش  1 متر مربع
153,000 تومان
کارنو صنعت
حداقل سفارش  1 متر مربع
42,000 تومان
فن پویا - اطلس پویا الکتریک
حداقل سفارش  1 متر مربع
160,000 تومان
فن پویا - اطلس پویا الکتریک
حداقل سفارش  1 متر مربع
40,000 تومان
فن پویا - اطلس پویا الکتریک
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
تکنو برق ایده آل
حداقل سفارش  1 متر مربع
105,000,000 تومان
آریا سوئیچ
حداقل سفارش  1 متر مربع
5,000,000 تومان
آوا رسام
حداقل سفارش  1 متر مربع
300,000 تومان
کارنو صنعت
حداقل سفارش  1 متر مربع
1,700,000 تومان
کارنو صنعت
حداقل سفارش  1 متر مربع
850,000 تومان
فن پویا - اطلس پویا الکتریک
حداقل سفارش  1 متر مربع
2,000,000 تومان
کارنو صنعت
حداقل سفارش  1 متر مربع
430,000 تومان
مهندسی فاوا رکن افزا
حداقل سفارش  1 متر مربع
60,000 - 110,000 تومان
بازرگانی تالی الکتریک


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  12 متر مربع
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 متر مربع
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...