نفتالین استیک اسید محصول سیگما آلدریچ

Naphthaleneacetic acid By Sigma Aldrich

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی

توقف تولید و فروش

plant cell culture tested, BioReagent, ≥95%, crystallineSynonym: α-Naphthaleneacetic acid, 1-Naphthylacetic acid, NAA

محصولات مشابه

حداقل سفارش  500 بسته
700,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
236,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  100 بسته
800,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  2 بسته
1,980,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
370,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
218,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
700,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
280,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
356,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
370,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
400,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  100 بسته
1,000,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  2 بسته
1,100,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  500 بسته
900,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
1,800,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  5 بسته
80,000 - 100,000 تومان
پیشگام بهار شیمی گلستان (آرال شیمی)
حداقل سفارش  1 بسته
255,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
1,200,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1 بسته
176,000 تومان
کیان پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 بسته
247,000 تومان
کیان پرتو تجهیز


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  100 بسته
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 بسته
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...