نظافت بیمارستان های دولتی و خصوصی

Cleaning public and private hospitals

دسته بندی محصول:  سایر خدمات کسب و کار

توقف تولید و فروش

نظافت بیمارستان های دولتی و خصوصی - با بهترین روش ضدعفونی کننده تجهیزات نظافت بخش های ویژه نظافت محوطه و سالن با استفاده از بهترین دستگاه صنعتی و لکه بر های قوی ارائه شده توسط مرکز خدمات آرمان

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 نفر
280,000 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  1 نفر
30,000 - 35,000 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  1 نفر
450,000 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  1 نفر
70,000 - 1,000,000 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  1 نفر
200,000 - 3,000,000 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  1 نفر
50,000 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  1 نفر
210,000 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  1 نفر
6,000 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  1 نفر
100,000 - 400,000 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  1 نفر
100,000 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  1 نفر
35,000 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  1 نفر
10,000 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  1 نفر
100,000 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  1 نفر
0 تومان
فروشگاه نگین صنعت
حداقل سفارش  1 نفر
50,000 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  1 نفر
200,000 - 7,000,000 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  1 نفر
300,000 - 350,000 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  1 نفر
توقف تولید و فروش
ماجد هنر
حداقل سفارش  1 نفر
25,000 - 35,000 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)
حداقل سفارش  1 نفر
100,000 - 3,000,000 تومان
بازار هوشمند شاهین شهر(forallservice)


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 نفر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 نفر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 نفر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 نفر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 نفر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 نفر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 نفر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 نفر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 نفر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 نفر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 نفر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 نفر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 نفر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 نفر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 نفر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 نفر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 نفر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 نفر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 نفر
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 نفر
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...