نصب آسانسور


توقف تولید و فروش

در اختیار داشتن تمامی عوامل نصب آسانسور شامل : کادر فنی مجرب در زمینه های طراحی و نصب و مالکیت تامین قطعات آسانسور بارثاوا (نماینده برندهای معتبر قطعات آسانسور)

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
توسعه آسانسورهای صنعتی
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
تهران تک آسانبر
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
نوین صنعت همره
حداقل سفارش  1
550,000,000 - 650,000,000 تومان
سامان صعود
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
نوین صنعت همره
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
هیدرو بام سازه
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
تهران تک آسانبر
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
تهران تک آسانبر
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
تهران تک آسانبر
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
هیدرو بام سازه
حداقل سفارش  1
30,000,000 - 50,000,000 تومان
صنایع مکاترونیک ایران
حداقل سفارش  1
700,000,000 - 950,000,000 تومان
سامان صعود
حداقل سفارش  1
25,000,000 تومان
نوین رهاورد
حداقل سفارش  1
25,000 تومان
نوین رهاورد
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
تهران تک آسانبر
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
هیدرو بام سازه
حداقل سفارش  1
150,000 تومان
نوین رهاورد
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
تهران تک آسانبر


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
1,500,000 - 15,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...