نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) و مدیریت تبلیغات پیام گستر

دسته بندی محصول:  نرم افزار کامپیوتر

توقف تولید و فروش

نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) و مدیریت تبلیغات پیام گستر نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) و مدیریت تبلیغات پیام گستر در 2 نسخه تحت وب و تحت ویندوز


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
109,000 تومان
بهبودنگر همکار شرق
حداقل سفارش  1 عدد
991,900 تومان
بهبودنگر همکار شرق
حداقل سفارش  1 عدد
450,000,000 تومان
نیکسان رایانه
حداقل سفارش  1 عدد
218,000 تومان
بهبودنگر همکار شرق
حداقل سفارش  1 عدد
3,000,000 تومان
بهبودنگر همکار شرق
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
تحلیلگران بارکد (رمزینه) آریا
حداقل سفارش  1 عدد
545,000 تومان
بهبودنگر همکار شرق
حداقل سفارش  1 عدد
50,000,000 تومان
نیکسان رایانه
حداقل سفارش  1 عدد
327,000 تومان
بهبودنگر همکار شرق
حداقل سفارش  1 عدد
5,000,000 تومان
اخوان محاسب جنوب
حداقل سفارش  1 عدد
350,000,000 تومان
نیکسان رایانه
حداقل سفارش  1 عدد
1,853,000 تومان
بهبودنگر همکار شرق
حداقل سفارش  1 عدد
165,000,000 تومان
نیکسان رایانه
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
تحلیلگران بارکد (رمزینه) آریا
حداقل سفارش  1 عدد
2,180,000 تومان
بهبودنگر همکار شرق
حداقل سفارش  1 عدد
490,500 تومان
بهبودنگر همکار شرق
حداقل سفارش  1 عدد
1,635,000 تومان
بهبودنگر همکار شرق
حداقل سفارش  1 عدد
752,100 تومان
بهبودنگر همکار شرق
حداقل سفارش  1 عدد
959,200 تومان
بهبودنگر همکار شرق
حداقل سفارش  1 عدد
6,000,000 تومان
اخوان محاسب جنوب


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
7,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 عدد
1,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
1,500,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...