نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) با قابلیت ارسال مستقیم از اکسل

دسته بندی محصول:  نرم افزار کامپیوتر

توقف تولید و فروش

نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) با قابلیت ارسال مستقیم از اکسل نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) با قابلیت ارسال مستقیم از اکسل (Excel) پیام گستر


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 دستگاه
70,000,000 تومان
نیکسان رایانه
حداقل سفارش  1 دستگاه
840,000,000 تومان
نیکسان رایانه
حداقل سفارش  1 دستگاه
880,000,000 تومان
نیکسان رایانه
حداقل سفارش  1 دستگاه
25,000,000 تومان
نیکسان رایانه
حداقل سفارش  1 دستگاه
160,000,000 تومان
نیکسان رایانه
حداقل سفارش  1 دستگاه
50,000,000 تومان
نیکسان رایانه
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,860,000 تومان
آرسامان
حداقل سفارش  1 دستگاه
38,900,000 تومان
نیکسان رایانه
حداقل سفارش  1 دستگاه
95,000,000 تومان
نیکسان رایانه
حداقل سفارش  1 دستگاه
20,000 تومان
گروه آموزشی داتیس
حداقل سفارش  1 دستگاه
8,000,000 تومان
شماران سیستم
حداقل سفارش  1 دستگاه
5,000,000 تومان
شماران سیستم
حداقل سفارش  1 دستگاه
380,000,000 تومان
نیکسان رایانه
حداقل سفارش  1 دستگاه
350,000,000 تومان
نیکسان رایانه
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
سلز پلاس ( Salesplus )
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
نشر نرم افزاری آبگینه
حداقل سفارش  1 دستگاه
5,000,000 تومان
نیکسان رایانه
حداقل سفارش  1 دستگاه
15,000 تومان
گروه آموزشی داتیس
حداقل سفارش  1 دستگاه
10,500,000 - 15,000,000 تومان
درخشش افرنگ
حداقل سفارش  1 دستگاه
450,000,000 تومان
نیکسان رایانه


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
10,000,000 - 11,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
2,500,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...