نرم افزار فروش بازرگانی سیما

Sell Trading

دسته بندی محصول:  سایر محصولات مرتبط با کامپیوتر

قیمت:   1,776,700 تومان / عدد

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل خریدار
مدیریت فرایندهای انبارداری • و کســب اطالعات دقیق و بههنگام از وضعیــت موجودیهایرستوران، از نیازهای اولیه و مهم مدیران مجموعههای رستورانیاست تا بتوانند بر اساس آن برنامهریزی و تصمیمگیری مناسبیدرخص

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
3,000,000 تومان
کاکتوس کامپیوتر
حداقل سفارش  1 عدد
10 تومان
فرانت
حداقل سفارش  1 عدد
3,000,000 تومان
کاکتوس کامپیوتر
حداقل سفارش  1 عدد
10,000 تومان
تحلیلگران بارکد (رمزینه) آریا
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
گروه فنی و مهندسی پرشین تک
حداقل سفارش  1 عدد
10 تومان
فرانت
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
گروه فنی و مهندسی پرشین تک
حداقل سفارش  1 عدد
10 تومان
فرانت
حداقل سفارش  1 عدد
100,000 - 1,000,000 تومان
کارینو پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
10 تومان
فرانت
حداقل سفارش  1 عدد
265,500 تومان
گروه فنی و مهندسی پرشین تک
حداقل سفارش  1 عدد
250,000 تومان
گروه فنی و مهندسی پرشین تک
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
گروه فنی و مهندسی پرشین تک
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
گروه فنی و مهندسی پرشین تک
حداقل سفارش  1 عدد
0 تومان
گروه فنی و مهندسی پرشین تک
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
گروه فنی و مهندسی پرشین تک


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
1,853,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
1,635,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
327,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
2,180,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
218,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
545,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
1,635,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
763,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
763,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
1,417,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
7,630,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
1,090,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
4,501,700 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
2,725,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
1,090,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
1,068,200 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
327,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
490,500 تومان


در حال ارسال اطلاعات...