نردبان کشویی چرخ خودرویی مدل PML

Sliding ladder

دسته بندی محصول:  نردبان

توقف تولید و فروش

نردبان کشویی چرخ خودرویی مدل PML نردبان کشویی مدل PML با چرخ خودرویی ، با ریل زاویه دار ، سیستم دستی ( وینچ گیربکس ) ارتفاع کاربردی ۷-۱۲-۱۴-۱۸ متر دارای گواهینامه ISO 9001 2015


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 دستگاه
1,310,000 تومان
صنایع فلزی وحدت
حداقل سفارش  1 دستگاه
699,000 تومان
صنایع فلزی وحدت
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,109,000 تومان
صنایع فلزی وحدت
حداقل سفارش  1 دستگاه
759,000 تومان
صنایع فلزی وحدت
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,100,000 تومان
صنایع فلزی وحدت
حداقل سفارش  1 دستگاه
330,000 تومان
صنایع فلزی وحدت
حداقل سفارش  1 دستگاه
9,900,000 تومان
صنایع فلزی وحدت
حداقل سفارش  1 دستگاه
750,000 تومان
صنایع فلزی وحدت
حداقل سفارش  1 دستگاه
440,000 تومان
صنایع فلزی وحدت
حداقل سفارش  1 دستگاه
700,000 تومان
صنایع فلزی وحدت
حداقل سفارش  1 دستگاه
700,000 تومان
صنایع فلزی وحدت
حداقل سفارش  1 دستگاه
660,000 تومان
صنایع فلزی وحدت
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,100,000 تومان
صنایع فلزی وحدت
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,050,000 تومان
صنایع فلزی وحدت
حداقل سفارش  1 دستگاه
529,000 تومان
صنایع فلزی وحدت
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,200,000 تومان
صنایع فلزی وحدت
حداقل سفارش  1 دستگاه
639,000 تومان
صنایع فلزی وحدت
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,400,000 تومان
صنایع فلزی وحدت
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,179,000 تومان
صنایع فلزی وحدت
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,300,000 تومان
صنایع فلزی وحدت


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...