نردبان کشویی با چرخش 360 درجه مدل PMLR

PMLR

دسته بندی محصول:  نردبان

توقف تولید و فروش

نردبان کشویی با چرخش 360 درجه مدل PMLR نردبان کشویی با چرخش 360 درجه دکل ، سیستم دستی ( وینچ گیربکس ) ارتفاع کابردی ۷-۱۲-۱۴-۱۸ متر دارای گواهینامه ISO 9001 2015


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 دستگاه
1,050,000 تومان
صنایع فلزی وحدت
حداقل سفارش  1 دستگاه
750,000 تومان
صنایع فلزی وحدت
حداقل سفارش  1 دستگاه
759,000 تومان
صنایع فلزی وحدت
حداقل سفارش  1 دستگاه
689,000 تومان
صنایع فلزی وحدت
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,100,000 تومان
صنایع فلزی وحدت
حداقل سفارش  1 دستگاه
660,000 تومان
صنایع فلزی وحدت
حداقل سفارش  1 دستگاه
330,000 تومان
صنایع فلزی وحدت
حداقل سفارش  1 دستگاه
699,000 تومان
صنایع فلزی وحدت
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,300,000 تومان
صنایع فلزی وحدت
حداقل سفارش  1 دستگاه
700,000 تومان
صنایع فلزی وحدت
حداقل سفارش  1 دستگاه
529,000 تومان
صنایع فلزی وحدت
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,200,000 تومان
صنایع فلزی وحدت
حداقل سفارش  1 دستگاه
690,000 تومان
صنایع فلزی وحدت
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,109,000 تومان
صنایع فلزی وحدت
حداقل سفارش  1 دستگاه
440,000 تومان
صنایع فلزی وحدت
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,100,000 تومان
صنایع فلزی وحدت
حداقل سفارش  1 دستگاه
800,000 تومان
صنایع فلزی وحدت
حداقل سفارش  1 دستگاه
550,000 تومان
صنایع فلزی وحدت
حداقل سفارش  1 دستگاه
700,000 تومان
صنایع فلزی وحدت
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,100,000 تومان
صنایع فلزی وحدت


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 دستگاه
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...