نخ نسوز نمره 6 جهت درزبندی فلنج های کانال

Refractory yarn score 6

دسته بندی محصول:  مواد ساختمانی چند کاره

قیمت:   75,000 تومان / کیلوگرم

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
نخ نسوز نمره 6 برای درزبندی فلنج های کانال


محصولات مشابه

حداقل سفارش  10 کیلوگرم
80,000 تومان
فناوری های نوین
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
جام تهران
حداقل سفارش  20 کیلوگرم
30,000 - 90,000 تومان
فناوری های نوین
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
رویا طرح داخلی
حداقل سفارش  20 کیلوگرم
30,000 تومان
فناوری های نوین
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
30,000 تومان
فناوری های نوین
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
3,200 - 5,500 تومان
سفید بام کرمانیان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
18,500 تومان
سفید بام کرمانیان
حداقل سفارش  20 کیلوگرم
27,700 تومان
سفید بام کرمانیان
حداقل سفارش  200 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
پیام دشت پارس
حداقل سفارش  20 کیلوگرم
50,000 تومان
سفید بام کرمانیان
حداقل سفارش  100 کیلوگرم
450,000 - 600,000 تومان
مشاوره و طراحی مهرسان فیدار
حداقل سفارش  30 کیلوگرم
12,500 تومان
سفید بام کرمانیان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
120,000 تومان
فناوری های نوین
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
لوله سازی فایبر سیمنت اسرم
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
75,000 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
75,000 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  2 کیلوگرم
22,900 تومان
حداقل سفارش  2 کیلوگرم
34,000 تومان
حداقل سفارش  2 کیلوگرم
28,900 تومان
حداقل سفارش  2 کیلوگرم
59,900 تومان
حداقل سفارش  2 کیلوگرم
119,000 تومان
حداقل سفارش  2 کیلوگرم
50,000 تومان
حداقل سفارش  2 کیلوگرم
28,000 تومان
حداقل سفارش  2 کیلوگرم
13,200 تومان
حداقل سفارش  2 کیلوگرم
36,900 تومان
حداقل سفارش  2 کیلوگرم
17,700 تومان
حداقل سفارش  2 کیلوگرم
33,000 تومان
حداقل سفارش  2 کیلوگرم
20,900 تومان
حداقل سفارش  2 کیلوگرم
99,000 تومان
حداقل سفارش  2 کیلوگرم
79,000 تومان
حداقل سفارش  2 کیلوگرم
27,900 تومان
حداقل سفارش  2 کیلوگرم
56,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...