نخ نسوز نمره 5 جهت درزبندی فلنج های کانال

Refractory yarn score 5

دسته بندی محصول:  مواد ساختمانی چند کاره

قیمت:   75,000 تومان / کیلوگرم

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
نخ نسوز نمره 5 برای درزبندی فلنج های کانال


محصولات مشابه

حداقل سفارش  30 کیلوگرم
12,500 تومان
سفید بام کرمانیان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
18,500 تومان
سفید بام کرمانیان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
بازرگانی عظیمی
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
3,200 - 5,500 تومان
سفید بام کرمانیان
حداقل سفارش  20 کیلوگرم
27,700 تومان
سفید بام کرمانیان
حداقل سفارش  20 کیلوگرم
25,000 تومان
فناوری های نوین
حداقل سفارش  10 کیلوگرم
30,000 تومان
فناوری های نوین
حداقل سفارش  20 کیلوگرم
25,000 تومان
فناوری های نوین
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
جام تهران
حداقل سفارش  200 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
پیام دشت پارس
حداقل سفارش  10 کیلوگرم
60,000 تومان
فناوری های نوین
حداقل سفارش  100 کیلوگرم
370,000 - 450,000 تومان
مشاوره و طراحی مهرسان فیدار
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
لوله سازی فایبر سیمنت اسرم
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
رویا طرح داخلی
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
75,000 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
75,000 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  14 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  6 کیلوگرم
130,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  6 کیلوگرم
164,000 تومان
حداقل سفارش  14 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  12 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  6 کیلوگرم
46,800 تومان
حداقل سفارش  14 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
35,000 تومان
حداقل سفارش  14 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  2 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  6 کیلوگرم
19,600 تومان
حداقل سفارش  6 کیلوگرم
200,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
22,500 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
32,000 - 52,000 تومان
حداقل سفارش  2 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  6 کیلوگرم
200,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...