نخ نسوز فایبرگلاس ( Fiberglass Rope )

دسته بندی محصول:  سایر مصالح عایق بندی گرما

توقف تولید و فروش

نخ نسوز فایبرگلاس ( Fiberglass Rope ) ، فروش انواع نخ نسوز ، نخ نسوز فایبرگلاس ، طناب نسوز ، پکینگ نسوز ، پکینگ فایبرگلاس ، نخ فایبرگلاس ، طناب فایبرگلاس و غیره ارائه شده توسط نسوز صنعت پارس

محصولات مشابه

حداقل سفارش  2 کیلوگرم
28,800 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
21,000 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
145,000 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  2 کیلوگرم
35,000 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  2 کیلوگرم
38,500 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  2 کیلوگرم
10,000 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
12,000 تومان
گروه صنعتی سانا عایق
حداقل سفارش  2 کیلوگرم
28,900 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
55,000 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
587,000 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  2 کیلوگرم
7,500 - 46,000 تومان
بازرگانی نیک آراد
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
411,000 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  2 کیلوگرم
1,000 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
582,000 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  2 کیلوگرم
61,600 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
554,000 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
202,000 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
97,000 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  2 کیلوگرم
36,900 تومان
بازرگانی آتا صنعت سانا


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...