نایلون شیرینگ 70 میکرون

دسته بندی محصول:  مواد اولیه بسته بندی

توقف تولید و فروش

نایلون شیرینگ با ضخامت .07 سانتی متر (70 میکرون) جهت بسته بندی پالت مواد خوراکی، صنعتی و ...

محصولات مشابه

حداقل سفارش  20 کیلوگرم
140,000 تومان
ایلیا گستران تبریز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
175,000 تومان
ایلیا گستران تبریز
حداقل سفارش  20 کیلوگرم
1,950,000 تومان
ایلیا گستران تبریز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
230,000 تومان
ایلیا گستران تبریز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
220,000 تومان
ایلیا گستران تبریز
حداقل سفارش  10 کیلوگرم
175,000 تومان
ایلیا گستران تبریز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
250,000 تومان
ایلیا گستران تبریز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
0 تومان
ایلیا گستران تبریز
حداقل سفارش  10 کیلوگرم
175,000 تومان
ایلیا گستران تبریز
حداقل سفارش  30 کیلوگرم
850,000 تومان
ایلیا گستران تبریز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
ایلیا گستران تبریز
حداقل سفارش  10 کیلوگرم
195,000 تومان
ایلیا گستران تبریز
حداقل سفارش  20 کیلوگرم
1,850,000 تومان
ایلیا گستران تبریز
حداقل سفارش  10 کیلوگرم
200,000 تومان
ایلیا گستران تبریز
حداقل سفارش  10 کیلوگرم
410,000 تومان
ایلیا گستران تبریز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
220,000 تومان
ایلیا گستران تبریز
حداقل سفارش  20 کیلوگرم
140,000 تومان
ایلیا گستران تبریز
حداقل سفارش  1000 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
پوشان پلاستیک


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...